Проектування та інжиніринг

Надання комплексних проектних послуг у галузі будівництва нових, реконструкції та модернізації діючих підприємств.
Проектування та інжиніринг
НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПРОЕКТНИХ ПОСЛУГ

Основне завдання проектного підрозділу – надання комплексних проектних послуг у галузі будівництва нових, реконструкції та модернізації діючих коксохімічних виробництв.

 • комплексна розробка проектної документації для будівництва нових, реконструкції, розширення та технічного переоснащення діючих коксохімічних, металургійних та енергетичних підприємств;
 • аналіз поточного стану виробництва й видача рекомендацій щодо його удосконалення та впровадження нових сучасних технологій;
 • розробка технологічного процесу та проектування установок відділення, уловлювання, очищення, переробки й утилізації хімічних продуктів коксування;
 • розробка автоматизованих інтегрованих систем управління технологічним процесом коксохімічних виробництв;
 • оцінка впливу об’єктів на навколишнє середовище;
 • науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;
 • авторський нагляд за будівництвом об’єктів коксохімічних підприємств;
 • надання широкого спектра інжинірингових послуг.
 • впровадження нових технологій з автоматизованим програмним управлінням;
 • впровадження інноваційних процесів позапічної підготовки вугільної шихти;
 • мінімізація шкідливого впливу на навколишнє середовище;
 • впровадження нових технологій уловлювання та переробки хімічних продуктів коксування вугілля;
 • створення та впровадження енергозберігаючих технологій щодо використання вторинних енергоресурсів.

Угода про стратегічне партнерство з провідними проектними компаніями у значній мірі зміцнює інженерно-технічний потенціал Групи та передбачає спільну участь сторін у тендерах на виконання проектів «під ключ» у складі консорціуму.

Concord Group встановила довгострокове стратегічне партнерство з державним підприємством “Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості” (ДП «Гіпрококс»,Україна).

ДП «Гіпрококс» – державний інститут та одна з найбільших світових проектувальних компаній у сегменті виробництва коксу. Третина світових коксових виробництв заснована на проектах і технології ДП «Гіпрококс», що дає величезну конкурентну перевагу на ринках колишнього СРСР, Східної Європи, Азії та Північної Африки.

З метою нарощування внутрішнього інженерного потенціалу, Concord Group спільно з ДП «Гіпрококс» створили компанію Giprokoks Polska (Польща). Giprokoks Polska відіграє роль внутрішнього інженерно-технічного підрозділу, аналізуючи та коригуючи проектування, виконане ДП «Гіпрококс», адаптуючи його до європейських стандартів і розробляючи базові рішення для деяких проектів.